Amenda? Intrebati si rapid primiti raspuns prin Tel. 0761.760.208 Fax.0341.819.056 Sprijin convenabil recuperare permis

Iti facem o oferta pe care nu o poti refuza

Amenda e stabilita printr-un proces verbal netemeinic si nelegal? Atacati-o convenabil si comod prin CONTESTATII.com

 

Video Explicatii @

Formular Sprijin @

Utile Soferilor @

Model Plangere @

Model Recurs @

Legislatie Utila @

InfoNews - Add this

Solicita Sprijin

Restituiri Permise Auto

Site-uri Recomandate

 

Pentru eficienta demersului dvs. este indicat sa solicitati sprijin

Catre Judecatoria...

Subsemnatul ..., in calitate de petent, cu domiciliul in ... pe str. ... la nr. .., bl. .., sc. .., ap. ., jud. .... in temeiul art. .... si urmatoarele din ........ , rog inregistrarea plangerii depusa in dublu exemplar impotriva procesului verbal cu seria HH nr. 22HH12 si a sanctiunilor aplicate de catre intimatul ..... prin actul anexat.

In fapt,.....

In drept,.....

Propun ca dovezi inscrisuri, ascultarea martorilor..... si alte mijloace de proba legale a caror administrare utila va reiesi din dezbateri.

Solicit ca dupa judecarea cauzei (in eventuala lipsa) sa dispuneti anularea actului nelegal si netemeinic, exonerarea de la plata amenzii aplicate si anularea sanctiunii complementare.

In subsidiar cer inlocuirea amenzii cu avertismentul cu aplicarea art. ... din ... inlaturand sanctiunea complementara.

Cu speranta, / . .

Trimiteti procesul verbal (dovada) prin fax ori o fotocopie prin mail. Nu mai pierdeti timpul dvs!

C O N T A C T: plangere.contraventionala@yahoo.com

Telefon 0761.760.208 Fax 0341.819.056 Click pe YMess sau completati formularul 

Top of Form

Nume/Telefon:

Email:*

Solicit sprijin pt.*

Unde/Cand/Cum s-a intamplat?*

Mi s-a inmanat/comunicat un inscris (proces verbal, etc)*

Sanctiune (puteti alege mai multe variante)*

Amenda
Avertisment
Puncte Penalizare
Retinere Permis
Retinere Certificat
Retinere Numere
Confiscare
Suspendare
Alta

Date suplimentare (martori, etc.)

Verification No.:*

contact form faq

 

Email form generated by 123ContactForm

 

 

Copyright CONTESTATII.COM  2007-